Biển điện tử LED ứng dụng tại nhà ga, sân bay, đường phố, triển lãm. Sân vận động, bưu điện, quảng cáo siêu thị, làm biển chữ chạy. Biển led quảng cáo, biển matrix, biển LED ngân hàng…

Là một loại bảng được thiết kế và cấu tạo từ những chiếc đèn LED điện tử và được lập trình để có thể thể hiện những thông tin truyền thông, những hình ảnh quảng cáo mà nơi sử dụng cần đưa tới cho người xem và gây ấn tượng về sản phẩm hay chương trình của mình muốn thể hiện trên bảng LED đó